Wyróżnienie w VI Podkarpackim Konkursie: „Witryna Internetowa Mojej Szkoły”BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Witryna internetowa mojej szkoły-  konkurs

PARTNERZY

GMINA LEŻAJSK


Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej


Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa
SZKOŁY JAGIELLOŃSKIE - Wspomnienia


Udział w projekcie "Szkoły Jagiellońskie" był wspaniałym pomysłem i wielką przygodą dla uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Piskorowic. Dzięki zaangażowaniu w to przedsięwzięcie nasza szkolna rzeczywistość zmieniła się na lepsze.

Zakupiono wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne, dzięki czemu lekcje stały się ciekawsze. Zorganizowano wiele zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, abyśmy mogli rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności z wybranych dziedzin. Rozbudziło to nasze aspiracje i ambicje. Uwierzyliśmy, że nas– uczniów małej, wiejskiej szkoły stać na ciekawe pomysły i mądre propozycje.

Na warsztatach "Zręczne ręce" nauczyliśmy się robić dekoracje z bibuły. Jest to zajęcie pracochłonne, ale efekty- zaskakujące. Mimo zimy w całej szkole "zakwitły" kolorowe kwiaty. Nowy wystrój sprawił, że czujemy się tu przyjemniej i radośniej.

Ważnym wydarzeniem w ramach projektu, był Ekologiczny Bieg Patrolowy pod hasłem: "Sercu najbliższa- moja mała ojczyzna", w którym uczestniczyli uczniowie z 9 gimnazjów powiatu leżajskiego. Mieliśmy okazję zaprezentować najpiękniejsze zakątki naszych miejscowości i podzielić się wiedzą o naszym regionie z rówieśnikami. Mimo dużej rywalizacji impreza ta zintegrowała nas. Dodatkową atrakcją tego dnia był koncert zespołu Ratatam. Wspólnie spędzony czas zaowocował wieloma znajomościami i planami na przyszłość.

Uwieńczeniem projektu było zorganizowanie uroczystości Dni Otwarte Szkoły połączone ze Zjazdem Absolwentów, w których brali udział liczni goście: rodzice, mieszkańcy Piskorowic, władze oświatowe i gminne, ludzie zasłużeni dla szkoły i środowiska lokalnego. Informacje o szkole często ukazywały się w prasie, co przyczyniło się do wzrostu renomy naszej szkoły i do podniesienia prestiżu całej wsi.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyły nam wycieczki: do Krakowa, Chorzowa i Tarnowskich Gór. Nasze wysiłki, zaangażowanie i popołudnia spędzone w murach szkolnych przyniosły wspaniałe rezultaty. Wspólna praca, zabawa poprawiła stosunki między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Wszyscy stali się dla siebie serdeczniejsi i bardziej uczynni. Rodzice aktywnie włączyli się w codzienne życie szkoły. Również dla nich zostały zorganizowane interesujące warsztaty, w których chętnie brali udział, ciekawie spędzając czas.

Cała przygoda z projektem odmieniła naszą szkołę. Ważne są dla nas zdobyte doświadczenia i umiejętności oraz miłe wspomnienia, a także świadomość, że zostaliśmy zauważeni i docenieni.OPINIE NA TEMAT PROJEKTU SZKOŁY JAGIELLOŃSKIEDYREKTOR MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE- TADEUSZ MARCZEWSKI

(...) Projekt podjęty przez społeczność szkolną Zespołu Szkół, którym Pani kieruje stanowi ogromną szansę na celowe i korzystne zmiany środowiska edukacyjnego państwa, uczniów, sprzyjającego i stymulującego ich wszechstronny rozwój oraz ułatwiającego wspieranie ich szans edukacyjnych. Jest również wielkim wyzwaniem i otwarciem się nowych możliwości dla środowiska i społeczności lokalnej, gdyż realizowany jest w szerokiej, partnerskiej współpracy ludzi, instytucji, organizacji i władz lokalnych (...)

WŁADYSŁAW CZAJKA

(...) Bardzo mnie cieszy fakt, że do grona szkół realizujących projekt została zakwalifikowana szkoła w Piskorowicach. Zaskoczony byłem również tym, że za tak niewielką kwotę, bo za niecałe 110 tys. zł, tak wiele udało się zrobić dla młodzieży szkolnej i społeczności Piskorowic, Rzuchowa i Chałupek. Jest to bardzo dobry przykład aktywności szkoły na polu wyrównywania szans ludzi młodych na rynku edukacyjnym, poprzez podnoszenie poziomu kształcenia, rozwoju intelektualnego i kulturowego, poznawania historii swojej małej ojczyzny. Budujące jest to, że szkoła rozwija się nie tylko jako centrum edukacyjne, ale że staje się w coraz większym stopniu centrum kulturalnym wspierającym społeczności lokalne (...) Jestem przekonany, że realizacja projektu "Szkoły Jagiellońskie" wymagała dużo pracy, zaangażowania i mobilizacji całego grona pedagogicznego, ale są to nowe wyzwania którym należy sprostać i nauką, która się przyda przy opracowywaniu następnych projektów dla rozwoju wielokulturowych społeczności Piskorowic, tak ciężko doświadczonych podczas ostatniej wojny (...)

PODSUMOWANIE PROJEKTU "SZKOŁY JAGIELLOŃSKIE" RADA RODZICÓW ( Bożena Gawaluch, Janusz Górecki, Maria Nycz)

(...) Uważamy, że założone cele w projekcie zostały zrealizowane w pełni. Zaszczytem dla naszej szkoły byłoby uzyskanie Statuetki "Szkoła Jagiellońska", pozwoliłaby ona na stałą opiekę Uniwersytetu Jagiellońskiego nad szkołą i znaczącym krokiem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z naszej miejscowości. (...) Serdecznie chciałam podziękować jeszcze raz p. Dyrektor mgr Barbarze Gajewskiej i gronu pedagogicznemu za wzmożoną pracę, zdobywanie nowych doświadczeń i podejmowanie nowych wyzwań a wszystko dla dobra naszych dzieci.

© Wszystkie prawa zastrzeżone