Wyróżnienie w VI Podkarpackim Konkursie: „Witryna Internetowa Mojej Szkoły”BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Destination Imagination

Witryna internetowa mojej szkoły-  konkurs


UDZIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W PISKOROWICACH
W OBCHODACH JUBILEUSZU 600-LECIA WSI PISKOROWICE

Obchody Jubileuszu 600-lecia wsi Piskorowice przypadające na 2015 r. rozpoczęto od powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszowych pod przewodnictwem Pana Sołtysa - Aleksandra Dudek, w skład którego weszły także osoby z naszej szkoły: Pan Dyrektor Zespołu Szkół – Marcin Trojan i niektórzy nauczyciele: Pani Maria Ożga i ks. Mariusz Kilar.

Obchody Jubileuszowe rozpoczęto 11 lipca 2015 r. imponującą wystawą poświęconą historii wsi. Zebrano materiały, dokumenty, zdjęcia i rekwizyty, które towarzyszyły naszym przodkom na różnych etapach życia, na przestrzeni kilkuset lat. Znalazły się w niej m.in. kronika naszej szkoły oraz liczne zdjęcia budynku szkoły, uczącej kadry nauczycielskiej i uczniów na przestrzeni lat. Podczas wystawy historię Piskorowic przedstawił absolwent naszej szkoły, członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszowych, miłośnik historii i genealogii, Pan dr Władysław Czajka. W trakcie zwiedzania na pianinie przygrywała mieszkanka Piskorowic, uczennica II klasy gimnazjum Diana Czapla.

Główne obchody jubileuszowe, które odbyły się 26 lipca 2015 r. zgromadziły w parafialnym kościele na mszy celebrowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Adama Szala, mnóstwo zaproszonych gości, mieszkańców Piskorowic, Rzuchowa i pobliskich miejscowości. Nie zabrakło oczywiście dyrekcji, nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły. Tuż po mszy św. dokonano odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy. Uroczystego odsłonięcia dokonali Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko, Radny Rady Gminy Leżajsk Pan Daniel Szary, Sołtys wsi Piskorowice Pan Aleksander Dudek. Na tablicy widnieje napis „Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach. Zachowajcie jako skarb największy to, co było źródłem siły naszych ojców” Święty Jan Paweł II (1415-2015) Fundatorzy: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Sołtys wsi Piskorowice Aleksander Dudek, Radni Piskorowic Daniel Szary i Józef Nakonieczny Ku pamięci! Mieszkańcy Piskorowic, 26 lipca 2015 roku”. Następnie Jubileusz wsi świętowano na placu przy Ośrodku Kultury. Podczas uroczystości wyróżniono osoby szczególnie zasłużone na rzecz Piskorowic. Byli to m.in. osoby związane z naszą szkołą: wieloletni dyrektor – Pan Stanisław Leboda, nauczyciel i proboszcz – ks. Wincenty Skrobacz i wieloletnia nauczycielka historii – Pani Maria Ożga. Otrzymali oni pamiątkowe medale, statuetki i podziękowania. W pamięci wszystkich pozostanie „Głos z Piskorowic” – piękne słowa, napisane od serca i odczytane przez Panią Annę Rudnicką, członka Komitetu Organizacyjnego Obchodów, wnuczkę majora Macieja Rudnickiego zamordowanego przez NKWD w Charkowie.

W dniu 9 sierpnia 2015 r. odbył się Koncert Muzyki Poważnej w kościele parafialnym w Piskorowicach dzięki gościnności ks. Mariusza Kilara, proboszcza Piskorowic. Połączenie miejsca, jakim jest kościół i wykonawców rangi światowej dostarczyło niesamowitych przeżyć i emocji. Podczas koncertu wystąpili Jadwiga Skwierz-Sakakibara – sopran (Japonia/Polska), Kota Ito – tenor (Japonia) oraz Krystian Krauz – fortepian. Na koncert przybyli niektórzy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Była to prawdziwa uczta dla ucha, ale też lekcja, że muzyka potrafi łączyć pokolenia i narody.

Nie bez znaczenia w obchodach jubileuszowych była edukacja historyczna dzieci i młodzieży. Służyła temu Historyczna Gra Terenowa pt. „Piskorowice mają swoje tajemnice” poświęcona historii Piskorowic. O wspaniałą przygodę postarali się uczniowie Zespołu Szkół w Piskorowicach, którzy wzięli w niej udział. Grę zrealizowaną przez Gminę Leżajsk, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej i ZS w Piskorowicach można było porównać do gry terenowej, wykorzystującej dany obszar, jako swego rodzaju planszę, po której poruszają się uczestnicy gry, wykonując zadania zgodnie z otrzymanymi wskazówkami i scenariuszem gry. Podstawowym zadaniem gracza było dobrze orientować się w terenie oraz umiejętnie czytać mapę. Gra terenowa okazała się czymś więcej, niż rozrywką na świeżym powietrzu, bo pełniła funkcję edukacyjną. W drodze eliminacji szkolnych wyłoniono grupę dwudziestu uczniów, którzy podzieleni na mniejsze zespoły rozpoczęli 18 września o godz. 11.00 w Ośrodku Kultury w Piskorowicach swój wielki sprawdzian wiedzy o rodzimej miejscowości oraz logicznego myślenia i sprytu. Rywalizujące zespoły spotkały się z duchem Zofii Czartoryskiej i duchem hrabiego Maurycego Zamoyskiego. Gdy wszystkie grupy dotarły do budynku Zespołu Szkół w Piskorowicach i oddały wypełnione karty gry, nadszedł moment ogłoszenia wyników. Zwyciężyła drużyna w składzie: Karolina Ćwikła, Krzysztof Czyrny, Aleksandra Dudek, Paulina Kalemba Joanna Pracoń, drugie miejsce przypadło Kamili Klisko, Natalii Kogut, Kindze Stępień, Wioletcie Pigan i Tomaszowi Szegdzie, zaś trzecią pozycję zajęli: Klaudia Ordecha, Magdalena Piechota, Karolina Kowalczyk, Konrad Kycia i Konrad Szykuła. Choć nie wszystkie grupy mogły cieszyć się zwycięstwem, to każdemu uczestnikowi należą się wielkie brawa za ich poziom wiedzy historycznej o Piskorowicach oraz zaangażowanie. Należy tu podkreślić przede wszystkim zasługę Pani Marii Czapli, która doskonale przygotowała uczniów zarówno do eliminacji, jak i samej gry, ale także ogromne zaangażowanie w przygotowanie gry, Pani Marii Ożga za konsultacje historyczne, dyrekcji i nauczycielom ZS Piskorowice za sprawowanie opieki nad uczestnikami.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży odbył się na finiszu roku jubileuszowego, w październiku. Zorganizował go Ośrodek Kultury przy współpracy Zespołu Szkół w Piskorowicach. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, przedstawiającej epizody związane z historią Piskorowic, rozgrywające się na tle dziejów i ważnych wydarzeń na przestrzeni 600 lat, w których brali udział realni lub fikcyjni bohaterowie. Prace mogły przedstawiać również ważne miejsca związane z historią wsi. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, bo wpłynęło 37 prac. Zwyciężyły: miejsce I – Klementyna Leboda kl. VI, miejsce II – Emilia Hajduczka kl. V, miejsce III – Magdalena Baj kl. V. Dzięki wszystkim uczestnikom konkursu – dzieciom, młodzieży, ale także ich rodzicom przekazywana jest historia o Piskorowicach. Dzięki takim działaniom patriotyzm w tej szczególnej lokalnej formie jest pielęgnowany w naszym środowisku, i świadczy to o silnych korzeniach i poczuciu własnej tożsamości.

Dumą i ogromnym osiągnięciem dla naszej miejscowości jest publikacja pod jakże oczywistym tytułem „Piskorowice wczoraj i dziś. By pokolenia pamiętały…” – taka przysłowiowa wisienka na torcie wszystkich wydarzeń związanych z Jubileuszem. Na podkreślenie i wdzięczność zasługuje szczególne zaangażowanie w powstanie tej publikacji Pani Marii Ożga - wieloletniej nauczycielki historii, Pani Anny Rudnickiej i Pana Władysława Czajki - absolwentów tutejszej szkoły. To dzięki takim ludziom – lokalnym patriotom, historia i wydarzenia zamierzchłych czasów są przekazywane z pokolenia na pokolenie i zostaną ocalone od zapomnienia. We wspomnianej książce można znaleźć informacje o naszej szkole w podrozdziale „ Szkolnictwo wczoraj i dziś”, ilustrowane wieloma fotografiami.

Rok jubileuszowy został podsumowany wspaniałą książką, która na pewno posłuży mieszkańcom przez wiele długich lat i często będą do niej zaglądać uczniowie naszej szkoły.

opracowała Aleksandra Dudek, kl. III Gim.

© Wszystkie prawa zastrzeżone