Wyróżnienie w VI Podkarpackim Konkursie: „Witryna Internetowa Mojej Szkoły”BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Destination Imagination

Witryna internetowa mojej szkoły-  konkurs


SZKOŁA DZISIAJ...

Obecnie do Zespołu Szkół w Piskorowicach uczęszcza 168 uczniów, a Grono Pedagogiczne naszej szkoły liczy 27 nauczycieli.

Szkoła posiada:

  • salę gimnastyczną z bogato wyposażonym zapleczem,
  • nowo wybudowane boisko sportowe (do siatkówki, piłki ręcznej koszykówki i tenisa),
  • pracownie komputerowe,
  • salę przystosowaną do potrzeb oddziału przedszkolnego,
  • gabinet pedagoga i logopedy,
  • bibliotekę z czytelnią,
  • świetlicę szkolną,
  • kuchnię ze stołówką,
  • gabinet higienistki.

Nauczyciele, rodzice, uczniowie

Życie szkoły jest wielopłaszczyznowe. Priorytet to nauka, ale również rozmaite koła zainteresowań, akcje charytatywne, projekty, etc.

Nasza szkoła jest przyjazna uczniowi. Staramy się, by panowała w niej życzliwa i serdeczna atmosfera. Nadrzędnym celem podejmowanych przez nas działań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, jest szeroko rozumiane dobro wychowanków. Dbamy więc o bezpieczeństwo i korzystne samopoczucie każdego powierzonego naszej trosce dziecka, uwzględniając Jego indywidualne możliwości, preferencje i potrzeby. W centrum naszych działań edukacyjnych jest możliwie pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego uczniów. Realizację przyjętych przez nas zadań umożliwia wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz specyficzna organizacja życia szkoły oparta na zaufaniu i szacunku.

Lekcje prowadzone są nowoczesnymi metodami aktywizującymi, inspirując dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Zespół Szkół w Piskorowicach jest placówką oferującą szeroki wachlarz zajęć dodatkowych dla uczniów, w czasie których mogą oni rozwijać własne zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach kół przedmiotowych i sportowych, co przekłada się na wysokie osiągnięcia naszych uczniów w wielu konkursach i dyscyplinach sportowych m. in. z piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego.

Ważnym aspektem działalności szkoły jest zaangażowanie uczniów w życie szkoły i społeczności lokalnej. Przygotowują się oni w ten sposób do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. Dużą rolę odgrywa tutaj Samorząd Uczniowski, który bardzo aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w organizowaniu życia szkolnego.

W dzisiejszym świecie nowoczesnych technologii i wirtualnych społeczności, coraz ważniejszą rolą szkoły staje się uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka. W naszej placówce jest to jeden z priorytetów w pracy wychowawczej. Nasi wychowankowie wraz z nauczycielami prowadzą szereg akcji charytatywnych, mających na celu pomoc potrzebującym ludziom. Inicjatorami wielu z nich są sami uczniowie. W proponowane działania włącza się cała społeczność szkoły.

Także rodzice uczniów mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Reprezentowani są w Radzie Rodziców współpracującej z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Uczestniczą również w finansowaniu szkoły, dobrowolnie wpłacając środki na fundusz Rady Rodziców. Pieniądze wpłacane na rzecz szkoły pozwalają na lepsze wyposażenie jej w pomoce naukowe oraz umożliwiają uczniom udział w wielu imprezach organizowanych przez szkołę.

W naszych działaniach wykorzystujemy stale Internet. Informacja trafia do wszystkich na czas, dzięki stale aktualizowanej stronie www. Informacje zorganizowane są tam w kilku działach, z których można dowiedzieć się więcej o naszej szkole.

Dzięki nieustannym staraniom w dążeniu do coraz to lepszych warunków pracy i nauki szkoła w Piskorowicach staje się drugim domem tak dla uczniów jak i nauczycieli. Wiele pozytywnych zmian już się dokonało, dużo wyzwać jeszcze przed nami i oby ich nigdy nie zabrakło, bo przecież nowe wyzwania to nowe pomysły, a to wiąże się z naszym rozwojem i doskonaleniem umiejętności w różnych dziedzinach wiedzy, sportu i licznych zainteresowań.

Dyrektor ZSP Marcin Trojan

Szkoła i wokół szkoły
© Wszystkie prawa zastrzeżone