Wyróżnienie w VI Podkarpackim Konkursie: „Witryna Internetowa Mojej Szkoły”BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Witryna internetowa mojej szkoły-  konkurs

PARTNERZY

GMINA LEŻAJSK


Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej


Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa
SZKOŁY JAGIELLOŃSKIE - O projekcie

Nasza szkoła przystąpiła do projektu ,,Szkoły Jagiellońskie", realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ze Studium Pedagogicznym UJ. Poprzez udział w projekcie nasza szkoła uzyska możliwość poprawy jakości swojej pracy, co przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów. Projekt jest realizowany w trzech etapach: I etap: Spośród szkół, które zadeklarują chęć udziału w projekcie, zostanie wyselekcjonowanych 100. Ich zadaniem będzie, przy wsparciu merytorycznym ekspertów, stworzenie autorskich programów rozwoju. II etap: Kapituła Konkursowa wybierze 50 szkół, które uzyskają dotację finansową, wspierającą wdrażanie programów rozwoju. III etap: 25 szkół, które osiągnął najlepsze rezultaty w trakcie wdrażania przygotowanych w ramach projektu programów rozwoju, zostanie uhonorowanych przez JM Rektora UJ statuetkami ?Szkoła Jagiellońska?. Szkoły te zostaną objęte opieką naukową UJ. W ramach projektu realizujemy opracowany przez szkołę projekt inicjujący realizację 5-letniego planu rozwoju pod nazwa "Razem możemy prawie wszystko".

© Wszystkie prawa zastrzeżone