Wyróżnienie w VI Podkarpackim Konkursie: „Witryna Internetowa Mojej Szkoły”BIP

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Destination Imagination

Witryna internetowa mojej szkoły- konkurs
ROK SZKOLNY 2019/2020

XV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA KREATYWNOŚCI
Z DRUŻYNĄ "DO GÓRY NOGAMI"

czerwiec 2020

Po raz drugi nasza szkoła jako jedyna reprezentowała gminę Leżajsk na XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności. Przygotowania drużyny do marcowego wyjazdu do Wrocławia przerwała pandemia COVID-19. Na początku - szok, niedowierzanie....jak to, tyle pracy na nic? Drużyna "DO GÓRY NOGAMI" w składzie: Paulina Szykuła, Monika Stasieńko, Kamila Kucło, Oliwia Matyja, Nikola Matyja, Konrad Kucło, Kacper Czapla pod czujnym okiem trenerek - pani Kingi Włoch i pani Anny Miklas - Nakoniecznej nie poddała się i we współzawodnictwie z 105 ekipami z Polski podjęła wyzwanie. Towarzyszyła nam również Kinga Nakonieczna, która pełniła rolę asystentki grupy

W związku z przeniesieniem imprezy na płaszczyznę wirtualną zostały zmienione zasady, do których szybko się przystosowaliśmy. Nagraliśmy filmiki, na których zaprezentowaliśmy efekty kilkumiesięcznej pracy, a eksperci - specjaliści w dziedzinie kreatywności wnikliwie je oceniali podczas czerwcowego wirtualnego jubileuszowego finału, w czasie którego braliśmy również udział w wyzwaniu w parze z drużyną bliźniaczą "EPTADRACONUS EXCELENTUS" z Wrocławia :)

Natomiast w ciągu roku szkolnego drużyna pracowała nad wybranym przez siebie projektem artystycznym: "Ale fotka!", w ramach którego należało stworzyć i zaprezentować historię, w której pojawi się Niewidzialna Postać oraz pokazać jej wpływ na wybraną fotografię. W trakcie prezentacji ekipa teatralnie odtworzyła zdjęcie. Stworzyła i przedstawiła efekt wizualny, wykorzystujący technikę fotograficzną. Zaprojektowała i wykonała piękne stroje m.in długą spódnicę pokrytą fragmentami płyt CD.

Udział w tym przedsięwzięciu był dla nas ogromnym przeżyciem. Nasi uczniowie rozwinęli kreatywność, zdolności artystyczne i aktorskie, innowacyjne myślenie, a także przełamali bariery oraz wzmocnili poczucie własnej wartości Zaprezentowali swoje zainteresowania i talenty

My, jako trenerki byłyśmy pod ogromnym wrażeniem determinacji, samodyscypliny, wytrwałości, uporu, siły oraz odwagi naszych uczniów

Poprzez przyłączenie się do programu Destination Imagination i wzięcie udziału w olimpiadzie nasza szkoła uzyskała certyfikat: "SZKOŁA KREATYWNOŚCI I INNOWACJI 2020".

Dziękujemy wszystkim, którzy w nas wierzyli i trzymali kciuki! Wrocławiu! Do zobaczenia za rok...

trenerki DI Kinga Włoch Anna Miklas- Nakonieczna

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

Dariusz Miś
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach

Tymczasem w szkole w czasie kwarantanny...

maj 2020

...podczas gdy nauczyciele i uczniowie pracują w domu, w gościnnie otwartym gabinecie w godzinach 8.00 – 12.00 oczekują na zainteresowanych p. dyrektor D.Miś i p. sekretarka. Szkoła lśni czystością, pracownicy nie marnują czasu... Trwają konsultacje dla klasy VIII przed egzaminami. Zapewnione są warunki bezpieczeństwa: właściwe odległości, maseczki, pomiary temperatury, dezynfekcja. W sali nr 5 pojawiły się nowe, pojedyncze stoliki. Dookoła szkoły także się dzieje: wycięto drzewa przy placu zabaw i montuje się nowoczesne ogrodzenie z przesuwanymi bramami. Tam, gdzie brakuje ludzi pustkę zapełnia przyroda... jaskółka - zwiastun burzy. A smutny szkielecik w gabinecie biologicznym tęskni za uczniami...

»Zdjęcia«

Teresa Dziedzic-Kabdani

ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach
z dnia 21.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem COVID-19,w terminie 2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania
i stosowania.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Piskorowicach w związku z wystąpieniem COVID-19
Dariusz Miś
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach
Zarządzenie Nr 08/19/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa na terenie oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach w czasie pandemii wirusa COVID-19 obowiązujących od 11.05.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U. 2020 poz. 780, 781) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Wprowadzam z dniem 11 maja 2020 roku Procedury bezpieczeństwa na terenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach w czasie pandemii wirusa COVID-19

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sppiskorowice.pl. oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dariusz Miś
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach


Zarządzenie Nr 07/19/20
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach

z dnia 06 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej w im. Janusza Korczaka w Piskorowicach w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:
§1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sppiskorowice.pl. oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dariusz Miś
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach

kwiecień 2020

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
Określono również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Dariusz Miś
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach


Dołączyliśmy do eTwinning!

kwiecień 2020

eTwinning to europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Doskonalą się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Współdziałanie i wymienianie się posiadaną wiedzą motywuje do nauki języków obcych i otwarcia się na Europę. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami, współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom i angażuje wszystkich uczestników projektu.

Nasza szkoła zaangażowała się w projekt międzynarodowy. Troje uczniów klasy 7 – Aleksandra Kogut, Maksymilian Czapla i Sebastian Nakonieczny - przez 6 tygodni realizowało projekt z języka niemieckiego „Mein Alltag” we współpracy ze szkołami z Polski i Norwegii. Koordynatorem projektu jest pani Monika Popowicz.

W ramach realizacji zadań uczniowie przedstawiali się na Twin Space projektu, tworzyli profile, własne avatary na voki.com, prezentacje na temat szkoły i dnia codziennego, a także gry interaktywne w aplikacji Learning Apps.

WPodczas realizacji projektu uczniowie doskonalili znajomość języka niemieckiego, uczyli się, jak zaistnieć w kulturze globalnej, jednocześnie nie tracąc własnej tożsamości.

Tutaj można zobaczyć niektóre efekty naszej współpracy:

 1. http://tinyurl.com/y73abdjy
 2. https://learningapps.org/display?v=pe1sprag520
 3. https://learningapps.org/display?v=p70qs7yea20
 4. https://learningapps.org/display?v=p4ngxgczt20
p.Monika Popowicz
Konkurs #NIEHEJTUJE #INSPIRUJEZASADY OGÓŁNE KONKURSU

INFORMACJA
INFORMACJA UG Leżajsk

23 marca 2020

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę, Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film "Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa" to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci. W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.
Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu.
Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

Link do materiałów: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSKOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK

Dyrektor SP w Piskorowicach Dariusz MiśUWAGA!

Od 12 marca 2020r (czwartek),
zajęcia w Szkole Podstawowej w Piskorowicach
dla wszystkich uczniów i przedszkolaków
są zawieszone do odwołania.

Proszę śledzić komunikaty w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor SP w Piskorowicach Dariusz MiśDyrektor SP w Piskorowicach Dariusz Miś


Konkurs recytacji wierszy J.Brzechwy rozstrzygnięty!

11 marca 2020

W środę 11 marca odbył się etap finałowy konkursu pięknej recytacji wierszy J.Brzechwy dla klas I – III. Uczestnicy musieli na pamięć opanować niekiedy długie teksty. Wzbogacili je mimiką i gestem. Mówili naturalnie i swobodnie, ale wyraziście, oddając lekkość i humor utworów. Poeta byłby zadowolony. Pomysłowe stroje przyciągały wzrok. Stanowiły tez dodatkową trudność, bo jak ma być ubrany np. Leń? Albo Pchła Szachrajka? Jednak pomysły wykonawców, wychowawców i rodziców potrafiły z humorem tchnąć życie w poetyckie postacie.

Komisja w składzie: p. A.Kubat, T.Dziedzic-Kabdani, D.Tarasek i Wł.Słotwińska we współpracy z p. dyrektorem D.Misiem była pod wrażeniem, chociaż, obserwując poszczególne etapy konkursu, można było zauważyć, że niejednokrotnie prezentacje podczas eliminacji były swobodniejsze niż podczas finału. Stres odegrał swoją rolę. Ostatecznie młodzi aktorzy zdobyli następujące miejsca:

 • I – Daria Kloc z wierszem "Leń" i Aleksandra Rusin z utworem "Żuk"
 • II – Emilka Okruch jako "Kwoka" i Gabrysia Szczekot jako "Żaba"
 • III - Oliwia Sawicka za wiersz "Pchła Szachrajka" i Elżbieta Wołczasty - "Kłamczucha".

Wyróżnienia otrzymali:
Maja Sarzyńska ("Samochwała"), Krzyś Kalemba ("Koziołeczek"), Kewin Stępień ("Kwoka"), Miłosz Okruch ("Leń").
Emocji dodawała wyjątkowa sytuacja: ogłoszenie zawieszenia lekcji z powodu wykrycia koronowirusa. Był to ostatni dzień normalnych zajęć przed kwarantanną.
Zespół organizatorów w składzie: p. G.Blok, A.Miklas-Nakonieczna, E.Kucło zapowiedziały wręczenie nagród na najbliższym apelu.

»Zdjęcia«

p.Teresa Dziedzic Kabdani

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

10 marca 2020

Dnia 10 marca 2020 roku w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej.

Pasowanie na czytelnika ma na celu zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania. Organizowane jest co roku przez bibliotekę szkolną. Tym samym weszło już na stałe do kalendarza imprez. Zanim jednak uczniowie klasy I złożyli uroczyste przyrzeczenie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy V należących do Koła Przyjaciół Biblioteki. Następnie pierwszoklasiści rozwiązywali zagadki, które sprawdziły znajomość bohaterów baśni i bajek. Dobrali tytuły baśni do przedstawionych ilustracji. Pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po wprowadzeniu w magiczny świat książek przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, a pan dyrektor Dariusz Miś dokonał aktu pasowania książką każdego ucznia. Na zakończenie otrzymali zakładki i pamiątkowy dyplom.

»Zdjęcia«

p.Władysława SłotwińskaSzkolny konkurs z języka niemieckiego „Ich mag Deutsch”

luty 2020

3 lutego odbył się szkolny konkurs z języka niemieckiego „Ich mag Deutsch”. W konkursie brali udział uczniowie klasy 7. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu obejmującego zadania badające umiejętności w zakresie posiadanego słownictwa, czytania i słuchania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Troje uczniów zdobyło taką samą liczbę punktów, dlatego odbyła się dogrywka, która pozwoliła wyłonić zwycięzcę.

Wyniki konkursu:

 • I miejsce – Aleksandra Kogut
 • II miejsce – Aleksandra Baj
 • III miejsce – Maksymilian Czapla
Uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów :)

p.Monika Popowicz

Jesteśmy pod kontrolą

luty 2020

W ostatnich dniach stycznia naszą szkołę odwiedzili panowie wizytatorzy A.Jędruchów i T.Wyszatycki. Obserwowali 10 lekcji, studiowali dokumenty oraz przeprowadzili kilka ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Analizowali wyniki sprawdzianów w Szkole Podstawowej i wyniki egzaminów gimnazjalnych. Podsumowując wizytację ocenili, że szkoła prawidłowo realizuje Podstawę Programową.

Natomiast wyrazili oczekiwanie większej aktywności i samodzielnej inicjatywy ze strony społeczności uczniowskiej i Samorządu Szkolnego. Według wieloletniej opiekunki Samorządu Szkolnego, p K.Włoch, uczniowie Gimazjum byli bardziej aktywni i pomysłowi, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej jako młodsi potrzebują czasu, żeby się wdrożyć

Panowie wizytatorzy zainteresowali się projektem „Destination Imagination” rozwijającym inwencję twórczą młodzieży. Trenerki grupy projektowej p. K.Włoch i A. Miklas-Nakonieczna prowadzą zajęcia rozwijające inteligencję twórczą we współpracy grupowej, w rezultacie czego istnieje możliwość wyjazdu finałowego do Stanów Zjednoczonych!

P. G.Blok przedstawiła gościom wystawę pomysłowych robotów autorstwa uczniów klasy III. Oprócz kosmicznego wyglądu posiadały rozmaite umiejętności: świeciły lampkami, poruszały się i wydawały dźwięki. Panowie zwiedzili także Szkolne Muzeum, które prowadzi p. M.Czapla

p.Teresa Dziedzic-Kabdani
PODSUMOWANIE AKCJI "#AdoptujMnie"

luty 2020

W lutym b.r. z okazji Światowego Dnia Kota członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali akcję charytatywną dla podopiecznych Fundacji Felineus w Rzeszowie. Mając na uwadze fakt, iż nie każdy może być opiekunem zwierzęcia wolontariusze przygotowali do adopcji 20 roślin doniczkowych, którym nadano imiona. Każdy uczeń z klas I-V, który przyniósł 3 produkty dla kotów mógł zabrać wybraną przez siebie roślinę. W ten sposób nowe domy znalazły m.in.: Sisi, Kujonek, Sabrna, Szczęściara, Esiek, Kaspian, Serdelek, Mordka, Astian, Lara, Fretka, Carla i wiele innych, a kociaki otrzymają jedzenie, zabawki oraz miski. Na adopcję czekają jeszcze podkarpackie trojaczki - bluszcze: Fiona, Feluś i Fika.

p. Kinga Włoch, p. Anna Miklas-NakoniecznaWARSZTATY ZERO WASTE
„Być jak moja Babcia - nie pozbywam się rzeczy, a przerabiam i wymieniam”

luty 2020

Dnia 28 lutego b.r. w naszej szkole odbyły się pierwsze warsztaty w ramach realizacji międzyszkolnego projektu ekologicznego ph. "Być jak moja Babcia - kobieta świadoma, kobieta eko". W myśl zasady - nie pozbywam się rzeczy, a przerabiam i wymieniam chętni uczniowie z klas VI-VIII własnoręcznie tworzyli kompozycje zapachowe do sakiewek do szaf z wykorzystaniem olejków i suszonych kwiatów. W ramach spotkania zorganizowana została również tzw. "szafa rozmaitości ", gdzie można było wymienić przyniesioną z domu rzecz na inną, dając jej w ten sposób drugie życie.
Zaproszenie do współpracy przyjęły 2 szkoły: ZS w Brzózie Królewskiej i SP w Chałupkach Dębniańskich. Nasi uczniowie, którzy są członkami Szkolnego Koła Wolontariatu poznali swoich rówieśników z Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej podczas warsztatów zorganizowanych w tej placówce dnia 25 lutego b.r. Wszyscy świetnie się bawili i wrócili do domu naładowani pozytywną energią.

Do zobaczenia w marcu:)

»WARSZTATY ZERO WASTE «

p. Kinga Włoch, p. Anna Miklas-Nakonieczna


WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO
„BIOGRAFIA I OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE”

luty 2020

Międzyszkolny, 2-etapowy konkurs chemiczny odbył się na przełomie grudnia 2019r. i stycznia 2020r. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z klas VII: 8 ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębniańskich i 6 z naszej placówki. Dwa miejsca zdobyły uczennice z naszej szkoły: I zajęła Aleksandra Baj, a III Aleksandra Kogut.
Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów:)

p. Kinga Włoch

MIĘDZYSZKOLNY PROJEKT EKOLOGICZNY: „BYĆ JAK MOJA BABCIA - KOBIETA ŚWIADOMA, KOBIETA EKO. WARSZTATY ZERO WASTE”

styczeń 2020

Projekt ma na celu przybliżenie zasad zero waste, które zakładają ograniczanie śmiecenia począwszy od zakupów do wykorzystania resztek. Uczestnicy - chętni uczniowie klas VI-VIII będą spotykać się raz w miesiącu i dowiedzą się jak w prosty sposób wyeliminować ze swojego życia i otoczenia toksyczną chemię i zastąpić ją tanimi, naturalnymi i zdrowymi środkami. Jak zamienić to, co jednorazowe na to, co wielokrotnego użytku. Jak wcielać zasady zero waste na zakupach, w podróży, w domu, w szkole. Z każdego zaplanowanego warsztatu wyjdą z własnoręcznie zrobionym produktem/narzędziem/środkiem, który ułatwi wcielenie propagowanych idei w życie. Spotkania mają być inspiracją do zmiany stylu życia, wymiany pomysłów, doświadczeń, rozmów międzypokoleniowych.

Na poszczególne spotkania będą zapraszane niezwykłe kobiety - nasze babcie, które mają olbrzymie zasługi w ratowaniu planety. To one świadomie i bardzo rozsądnie dbają o środowisko i to, co dostają od natury. Z szacunku dla Ziemi potrafią wykorzystywać niemal wszystko.
Do współpracy zostaną również zaproszone inne szkoły z naszej gminy.

Projekt będzie realizowany od lutego do maja 2020r. według planu:

 • Luty - miesiąc wyzwań "Być jak moja Babcia - nie pozbywam się rzeczy, a przerabiam i wymieniam"
 • Marzec - czas na eko porządki "Być jak moja Babcia - mam okna pachnące octem"
 • Kwiecień - kuchenne rewolucje "Być jak moja Babcia - nie wyrzucam jedzenia, daję drugie życie skórce pomarańczowej i skorupce po jajkach"
 • Maj - mydlarnia "Być jak moja Babcia - zrobię się na bóstwo"

Serdecznie zapraszam :)

organizator i koordynator projektu Kinga Włoch

PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ „KUP PAN SZCZOTKĘ”

styczeń 2020

Do 31 stycznia b.r. w naszej szkole prowadzona była zbiórka past i szczoteczek do zębów dla Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu.

Zebraliśmy:

 • 29 past do zębów
 • 87 szczoteczek do zębów

W ramach współpracy z wyżej wymienioną fundacją nasza placówka otrzymała wyróżnienie „Szkoła z misją”.
Dziękujemy:)

Szkolne Koło Wolontariatu


Podziękowania za udział w akcji charytatewnej „Razem na Święta”

styczeń 2020JASEŁKA 2019

grudzień 2019

»Jasełka 2019«


Najpiękniejsze dekoracje świąteczne nagrodzone!

grudzień 2019

Po przedstawieniu jasełkowym nastąpił kolejny radosny akcent świateczny: p. dyrektor Dariusz Miś wręczył nagrody w konkursie na ozdoby świąteczne organizowanym corocznie przez p. Genowefę Blok we współpracy z p. Anną Nakonieczną-Miklas i Teresą Kabdani. W ubiegłych latach były to kartki świąteczne, w tym roku - prace przestrzenne.
Zgłoszone zostały imponujące choinki, pomysłowe gwiazdy, ekologiczne szopki z drewna, gałązki i szyszki z lasu, a nawet leśne krasnale. Prace były piękne, pomysłowe i starannie wykonane. Komisja w składzie: p. K.Włoch, A.Kubat, D.Tarasek przyznała I, II, III miejsca i wyróżnienia. Dzieła młodych artystów witają wchodzących do szkoły tuż obok błękinej choinki.
Wesołych Świąt!

»Zdjęcia«

p.Teresa Dziedzic-Kabdani

Spotkanie autorskie

grudzień 2019

W dniu 17 grudnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły udali się do Domu Kultury na spotkanie z twórcą literatury dziecięcej i młodzieżowej z naszego regionu panem Stanisławem Kornasiewiczem. Zaproszony gość opowiedział dzieciom o początkach swojej twórczości. Czytał fragmenty utworów napisanych dla najmłodszych. Na zakończenie odpowiadał na pytania zadawane przez młodych czytelników. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy dziękując za przybycie wręczyli twórcy samodzielnie wykonany stroik świąteczny. Spotkanie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze.

»Zdjęcia«

p.Władysława SLotwińska


„Opowieść wigilijna” w Masce

grudzień 2019

Słynna powieść Charles'a Dickensa "Opowieść wigilijna" w grudniu? Doskonałe wprowadzenie w nastrój świąteczny. Zwłaszcza w wersji scenicznej łączącej żywego aktora ze sztuką lalkową. Uczniowie z klas IV – VIII pod kierownictwem organizatorki wyjazdu p. Agaty Kubat 10 grudnia obejrzeli przedstawienie w rzeszowskim teatrze Maska. Na pewno mocniej na scenie niż w książce przemówiła do młodych widzów główna myśl lektury: warto być dobrym, pomagać innym i żyć wśród innych, zamiast w samotności gromadzić fortunę. Historia Scrooge'a daje nadzieję, że istnieje szansa pozytywnej zmiany dla każdego, szczególnie w święta. Przedstawienie pożegnano głośnym aplauzem.

W drodze do Rzeszowa spędziliśmy nieco czasu na lotnisku w Jasionce. Obejrzeliśmy lądowanie samolotów i pracę służb odpowiedzialnych za ich bezpieczne przyjęcie. Przeszliśmy przez odprawę i przeszukanie (tych, na których czujniki zareagowały negatywnie). Widzieliśmy niesamowite znaleziska celników: niedźwiedzią skórę, buty z krokodylej skóry, skorupę żółwia i koralowce. Po drodze musieliśmy czytać napisy angielskie. Niesamowite wrażenie zrobił pokaz najnowszej techniki strażackiej, zakończony szerokim prysznicem. Ale największą atrakcją okazały się... ruchome schody!

Po przedstawieniu czekało na wycieczkowiczów 7 zarezerwowanych torów i pizza w kręgielni "Kula". Tu można było doskonalić bystre oko, koordynację ruchową i siłę fizyczną. Kule były naprawdę ciężkie! Ale wszyscy poradzili sobie.
W wycieczce wzięło udział 48 uczniów. Pomimo deszczowej pogody była bardzo udana.

»Zdjęcia«

p.Teresa Dziedzic-Kabdani


Dyskoteka w stylu Halloween dla Piotrusia

4 grudnia podczas apelu szkolnego zostały wręczone koledze Piotrusiowi pieniądze zebrane przez uczestniczki kółka j.angielskiego kl. VI. W zbiórce wzięli udział chętni uczniowie klas 0 - VIII, uczestnicy dyskoteki w stylu Halloween, obyczaju związanego z kulturą krajów anglosaskich. Mamę Piotrusia ucieszyła przede wszystkim pamięć dzieci o młodszym koledze. Powiedziała, że środki wystarczą na kilka zajęć rehabilitacyjnych.

Dziewczynkom należą się brawa zarówno za pomysł, jak i realizację. Przygotowały informacje, zebrały zgody rodziców i wpłaty. Oplotły salę stylowymi pajęczynami z sylwetkami duszków i nietoperzy. Prowadziły zabawy, konkursy i malowanie twarzy dla młodszych dzieci. Niektórzy skorzystali z możliwości wcielenia się w bajkowe istoty. Ślicznie wyglądali uczniowie przebrani za postaci z filmów amerykańskich, królewny i zalotne diabełki.

Oprawę muzyczną zapewnili Kacper Czapla, Wojtek Sroka i Sebastian Nakonieczny z kl. VIII i VII. O sprzęt muzyczny zadbał niezawodny p. Krzysztof Tarasek. Jako wodzirej najmłodszych prym wiodła p. Maria Czapla.
Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z imprezy

Organizatorki: Martyna Borkowska, Martyna Bzdoń, Nikola Matyja, Oliwia Matyja, Kinga Nakonieczna, Karolina Tkaczyk, Aleksandra Kucło.
Opiekun Teresa Dziedzic-Kabdani

»Zdjęcia«PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ „OPATRUNEK NA RATUNEK”

Do 8 listopada b.r. w naszej szkole prowadzona była zbiórka materiałów opatrunkowych dla Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu. Zebraliśmy: 33 kompresy, 13 maści ichtiolowych, 22 strzykawki, 12 igieł, 20 bandaży elastycznych, 4 opaski uciskowe, 5 opakowań gazy jałowej, 1 opakowanie waty opatrunkowej, 26 opakowań plastrów, 2 opakowania proszku Dermatol.

W ramach współpracy z wyżej wymienioną fundacją nasza placówka otrzymała wyróżnienie "Szkoła z misją".

Przypominamy, że do końca stycznia 2020r. zbieramy pasty i szczotki do zębów w ramach akcji "Kup Pan szczotkę!"

Zachęcamy i z góry dziękujemy :)

Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunami


KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

grudzień 2019

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZO-PLASTYCZNEGO „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

p. Władysława Słotwińska


Narodowe Czytanie- Janusz Korczak

listopad 2019

27 listopada 2019 roku pan dyrektor, nauczyciele, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piskorowicach i zaproszeni goście zebrali się w Domu Kultury w Piskorowicach by na nowo odkryć piękno i aktualność książki Janusza Korczaka- Patrona naszej szkoły pt. „Król Maciuś Pierwszy” . Inauguracji czytania dokonała pani Władysława Słotwińska (nauczyciel- bibliotekarz), która zaprezentowała życiorys wybitnego pedagoga, następnie powitała zebranych i poprosiła gości o przeczytanie wybranych fragmentów książki.

Jako pierwszy rozpoczął czytanie Dyrektor Szkoły pan Dariusz Miś, następnie czytali pan Tomasz Kwieciński, pani Dorota Szary, pani Iwona Paluch, pani Sylwia Tara, ks. Mariusz Kilar, pani Agata Kubat i uczeń Konrad Kucło. Pani Agata Kubat zachęciła zebranych do przeczytania innych utworów Janusza Korczaka.

»Narodowe Czytanie- Janusz Korczak «

p. Władysława Słotwińska


ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

listopad 2019

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia nasza szkoła przyłączyła się do akcji charytatywnej prowadzonej przez Fundację Mam Marzenie. Prezenty trafią do małych pacjentów oddziałów szpitalnych w Rzeszowie.

Dziękujemy!

Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunamiDzień Pluszowego Misia

listopad 2019

Dnia 26 listopada 2019 roku odbył się w naszej szkole „Dzień Pluszowego Misia” , w którym wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych 0 „a” i 0 „b” oraz uczniowie klas I – III. Dzieci poznały historię powstania Pluszowego Misia, poszerzyły swoją wiedzę o niedźwiedziu brunatnym i polarnym. Następnie rozwiązały zadania dotyczące niedźwiedzi przygotowane przez zaproszonego gościa- pracownika biblioteki publicznej w Piskorowicach panią Marię Wilman. Wysłuchały fragmentów książek o misiach przeczytanych przez rodziców: panią Bernadetę Rusin, panią Iwonę Paluch, panią Sylwię Tara oraz panią Małgorzatę Warcaba- wychowawcę oddziału przedszkolnego 0 „a”. Obejrzały wystawę książek o misiach oraz ułożyły misiowe puzzle. Następnie przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o misiu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali „Przyjaciółmi Pluszowego Misia” na dowód czego dostali ordery

Prace plastyczne na temat „Pluszowego Misia” wykonane przez przedszkolaków stanowiły dekorację sali. Dzieci zaprezentowały również swoje ulubione misie przyniesione z domu.

»Dzień Pluszowego Misia«

p. Władysława Słotwińska
Wycieczka do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie

listopad 2019

W dniu 13 listopada 2019r. dzieci z oddziałów przedszkolnych 0a i 0b oraz uczniowie z klasy I i II uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie, zorganizowanej przez p. Małgorzatę Warcabę i p. Zofię Paszko. Opiekunkami dzieci były także panie: Władysława Słotwińska, Elżbieta Kucło, Iwona Sroka, Katarzyna Mazurkiewicz i Karolina Kucharz. Wycieczka miała na celu zwiedzenie muzeum i zapoznanie z procesem powstawania ozdób choinkowych.

Pod opieką przewodnika dzieci oglądały stanowiska z choinkami i bombkami z różnych części świata i epok. Obejrzały cały proces wyrobu ozdób choinkowych. Dużą radość sprawiły im warsztaty plastyczne, podczas których własnoręcznie ozdabiały bombki według swojego pomysłu, aby potem zabrać je do domu na pamiątkę. Do szkoły dzieci wróciły pełne wrażeń i zadowolone.

»Wycieczka do Muzeum Bombki«

p. Małgorzata Warcaba


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

26 listopada 2019

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA"

p. T.Dziedzic-KabdaniAkademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości „Wolny Kraj”

15 listopada 2019

„11 listopada 1918 roku Niemcy podpisały kapitulację. Jesteśmy wolni! Polacy zaczęli organizować własne państwo...” Tą radością z odzyskanej wolności dzieli się Dziadek (w tej roli Wojtek Sroka) z Wnuczkiem (Kacper Czapla), oglądając patriotyczny program w „telewizji”. W „telewizorze” śpiewała i recytowała wiersze młodzież z klasy VI i VIII. Refren „Wolność kocham i rozumiem” zespołu Chłopcy z Placu Broni z burzliwych lat 80-tych stanowił muzyczny komentarz do myśli przewodniej uroczystości: „...czym jest w istocie wolność – prawem czy obowiązkiem”. Akademię zakończyła patriotycznym akcentem kl. VI układając biało-czerwoną flagę do piosenki Sala Solo „Poland, your spirit won't die!”

Uroczystość przygotowały panie Teresa Dziedzic-Kabdani i Maria Czapla przy akompaniamencie muzycznym p. Krzysztofa Taraska i pomocy sprzętowej p. Tomasza Kwiecińskiego z Domu Kultury w Piskorowicach.

Na zakończenie delegacja szkoły z Dyrektorem p. Dariuszem Misiem, opiekunką Samorządu Uczniowskiego p. Marią Czaplą i przedstawicielami uczniów zapaliła znicze pod Kamieniem Katyńskim upamiętniającym mjra Macieja Rudnickiego.

»NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI«

p. T.Dziedzic-Kabdani


SZKOŁA DO HYMNU 8 listopada godz. 1111

11 listopada 2019

W odpowiedzi na apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty nasza szkoła została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej akcji #SzkołaDoHymnu. W piątek 8 listopada wszyscy uczniowie od najmłodszych 3-latków do najstarszych 8-klasistów wraz z nauczycielami zebrali się w sali gimnastycznej pod przewodnictwem p. dyrektora Dariusza Misia. Punktualnie o godzinie 11.11 zabrzmiał śpiew „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”. Było to zarazem godne rozpoczęcie użytkowania naszej świeżo odremontowanej sali gimnastycznej

»SZKOŁA DO HYMNU«

p. Teresa Dziedzic-KabdaniSPOTKANIE ZE SZTUKĄ- WYJAZD DO TEATRU „MASKA”

listopad 2019

W słoneczny, wtorkowy dzień 29.X.2019 r. klasa III uczestniczyła
w całodniowej wycieczce do Teatru „Maska” w Rzeszowie wraz z opiekunami:
p. Genowefą Blok, p. Anną Miklas-Nakonieczną oraz mamą Piotrusia
p. Danutą Cierpisz.
Celem wycieczki było obejrzenie spektaklu pt. „Hachiko” w wykonaniu profesjonalnych aktorów, rozbudzenie zainteresowań teatralnych dzieci, uczenie się kultury odbioru sztuki. Przedstawienie w atrakcyjny sposób łączyło żywy plan aktorski z animacją lalek i grę aktora. Mieliśmy okazję obejrzeć historię niezwykłej przyjaźni psa o imieniu Hachiko i jego pana, która wydarzyła się naprawdę, prawie sto lat temu w Japonii. Sztuka teatralna opowiadała o wzajemnych relacjach, emocjach i tworzeniu się więzi pomiędzy psem i jego panem. Z trudem powstrzymywaliśmy łzy!
Po obejrzeniu spektaklu udaliśmy się na spotkanie z aktorką teatru, która przybliżyła dzieciom na czym polega praca aktora-lalkarza. Zapoznała dzieci z tajnikami animacji lalek i odpowiadała na wiele pytań. Uczniowie mieli okazję obejrzeć prawdziwe lalki teatralne i rekwizyty. Miały także możliwość przymierzenia różnych masek teatralnych i poznania zasad gry.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie lotniska Rzeszów-Jasionka, gdzie dzieci obserwowały lądowanie i start oraz obsługę samolotu z tarasu widokowego. Także poznały zasady funkcjonowania lotniska oraz ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w porcie lotniczym.
Rozemocjonowani, zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do szkoły. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci, ponieważ był naprawdę wyjątkowo udany, pełen wrażeń i niezapomnianych przeżyć.

WYJAZD DO TEATRU „MASKA”

p. Genowefa Blok, p. Anna Miklas-NakoniecznaKonkurs plastyczny - „Bezpieczne Wakacje 2019”

listopad 2019

Nagrodzono laureatów powiatowego etapu konkursu plastycznego pod tytułem "Bezpieczne Wakacje 2019". Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Zwycięskie prace będą walczyły w wojewódzkim etapie konkursu.

Konkurs plastyczny „Bezpieczne Wakacje 2019” promuje wśród dzieci i młodzieży bezpieczny wypoczynek podczas wakacji, zachowania wolne od nałogów i inne pozytywne postawy. W bieżącym roku Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku po raz kolejny zorganizowała także Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Bezpieczne Wakacje 2019”. Co roku konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych z powiatu leżajskiego.

Konkurs na szczeblu powiatowym rozpoczął się w czerwcu i trwał do 4 października 2019 r. Jury konkursowe wyłoniło najlepsze prace plastyczne oraz fotograficzne z poszczególnych kategoriach wiekowych.

W dniu 29.10.2019 r. mł. insp. Zenon Wierzchowski Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku, Jerzy Paul Poseł na Sejm RP, Marek Śliż Starosta Leżajski, Krzysztof Trębacz Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego, Ireneusz Stefański Burmistrz Leżajska, Krzysztof Sobejko Wójt Gminy Leżajsk, Andrzej Rychel Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Roman Szałajko Sekretarz Gminy Kuryłówka - gratulowali laureatom konkursu oraz wręczali im nagrody.

W III edycji powiatowego konkursu fotograficznego laureatami zostali: Daria Duduś, Emilia Duduś, Wioletta Młynarska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku, Jakub Pelc, Filip Potejko, Szymon Pelc z Zespołu Szkół w Giedlarowej, Paweł Kiełbowicz ze Szkoły Podstawowej w Hucisku, Oliwia Młynarska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku, Dominik Kucło ze Szkoły Podstawowej w Piskorowicach.

Poziom tegorocznych prac konkursowych jury oceniło, jako bardzo wysoki. W finałowej stawce znalazło się kilkanaście prac we wszystkich kategoriach wiekowych, pomiędzy którymi rozegrała się zacięta rywalizacja, a ostateczny werdykt został ustalony w wyniku długiej i gorącej dyskusji.

Dyrektor SP Dariusz Miś

AKCJA „SZKOŁA PAMIĘTA”

30 października 2019

Uczniowie z klasy II i VII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego Oa razem z nauczycielami: Zofią Paszko, Grzegorzem Lebodą, Małgorzatą Warcabą i Iwoną Sroką włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

W ramach tej akcji uczniowie i dzieci posprzątali bezimienne
i opuszczone groby, wykonali stroiki i przynieśli znicze, by udekorować te groby. Odwiedzili również lokalne miejsca pamięci, by poznawać naszą historię oraz zapalili znicze razem z nauczycielami i księdzem Mariuszem Kilarem na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły, a także księży posługujących w tutejszej parafii.

»AKCJA SZKOŁA PAMIĘTA 2019«

p. Małgorzata Warcaba

Jesienna wycieczka starszych klas

październik 2019

Nie samą nauką uczeń żyje. Zgodnie z życzeniami po poprzednim wyjeździe, 8 października ponownie odwiedziliśmy Park Rozrywki "Energylandia" w Zatorze. Wyjazd zorganizowała p. A.Kubat, opiekunami były p. D.Tarasek i T.Dziedzic-Kabdani. A ponieważ termin był jesienny, zatem uczący się angielskiego mieli możliwość bliższego zetknięcia się
z anglosaską tradycją Halloween: wystrój plastyczny obfitował w dynie
i rozmaite przeraźliwe elementy. Przeraźliwe dla dorosłych, ale nie dla naszej młodzieży! Wszelkie upiory i szkielety zostały pooglądane
i obfotografowane. Jednogłośnie za najlepszą atrakcję uznano nowiutką drewnianą Zadrę, która zdetronizowała Hyperiona, przebój poprzedniego sezonu. Niech żałują ci, którzy się wycofali w ostatniej chwili. Oby w przyszłości wykazali się większą odpowiedzialnością za swoje decyzje.

»Wycieczka do Zatoru«

p.Teresa Dziedzic-Kabdani
DZIEŃ PAPIESKI 2019

październik 2019

»DZIEŃ PAPIESKI 2019«


Obserwujemy Gminną Debatę Oświatową

październik 2019

W celu zdiagnozowania stanu szkolnictwa w trakcie kolejnej reformy 3 października delegacje szkół z naszego terenu zostały zaproszone na Gminną Debatę Oświatową do Giedlarowej. Każda z delegacji promowała inicjatywy swojej jednostki edukacyjnej. Były roboty, kroniki, puchary i maskotki. Uczniowie nosili stroje nawiązujące do ciekawych zajęć: do jazdy konnej, ludowy strój Bawarczyka, wielobarwne wiejskie spódnice, błękitne męskie ubiory z naszego regionu czy koszulki drużyn sportowych.

Nasza delegacja nie zaniedbała żadnej możliwości. Zaprezentowaliśmy 3 plansze fotograficzne dotyczące naszych aktywności: bieg ekologiczny, działalność klubu sportowego "Piskorz", Klub Odkrywców, liczne wycieczki edukacyjne i efekty innowacji "Destination Imagination". Młodzież wyróżniała się zielonymi koszulkami, w których dziewczyny wystąpiły podczas finału innowacji we Wrocławiu. Na stoliku znalazły się zabytkowe obiekty z Muzeum Historycznego oraz pięknie zapakowane ręcznie robione mydełka, które mogły uchodzić za ... ciasteczka! Można się było nimi poczęstować. I zniknęły w mgnieniu oka. Trzeba jednak przyznać, że zupełnie inaczej wystawka była zaplanowana. Przy stoliku miały znajdować się napisy i plansze ze zdjęciami, obok konstrukcja przestrzenna z kolorowych pudeł z hasłami prezentacji i pucharami, z drugiej strony muzealny "warsztat szewski" z żywym "szewcem" z klasy VII. Niestety szczupłość miejsca zmusiła nas (i nie tylko nas) do reorganizacji.

W debacie udział wzięli: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Krawiec. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością wiceminister Marcin Warchoł. Uczestnicy wyczerpująco omówili bieżącą i przewidywaną sytuację szkolnictwa w gminie, w rezultacie nie padły żadne zapytania z sali.

Prezentację przygotowali i Dyrektorowi Dariuszowi Misiowi towarzyszyli nauczyciele: Kinga Włoch, Maria Czapla, Agata Kubat, Teresa Dziedzic-Kabdani, Krzysztof Tarasek, uczniowie: Aleksandra Kogut, Monika Stasieńko, Kamila Kucło, Maksymilian Czapla oraz rodzice Sylwia Tara i Iwona Paluch.

p. Teresa Dziedzic-KabdaniWARSZTATY KREATYWNOŚCI - WYBÓR DRUŻYNY

21 października 2019

Dnia 17 października b.r. została wybrana drużyna, która będzie reprezentować szkołę na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu. Z wyzwaniami w tym roku zmierzą się uczniowie z klasy VI i VIII: Monika Stasieńko, Paulina Szykuła, Kamila Kucło, Oliwia Matyja, Nikola Matyja, Konrad Kucło i Kacper Czapla. Towarzyszyć nam będzie w tej przygodzie również asystentka drużyny Kinga Miklas-Nakonieczna, którą wybrali uczestnicy. Będzie ona wspierać drużynę, motywować i łagodzić konflikty oraz sporządzać dokumentację fotograficzną z naszego wyjazdu. Zabierzemy ze sobą także DI-ową maskotkę Tinelkę, do której już niebawem dołączy Stikłel:)

Serdecznie dziękujemy pozostałym osobom, które starały się o miejsce w drużynie. Głowy do góry! Spróbujecie za rok:)

#zaczęłosię#konieczabawy

trenerki kreatywności DI Kinga Włoch, Anna Miklas - Nakonieczna
DZIEŃ NAUCZYCIELA 2019

20 października 2019

Poniedziałek 14 października nie był w naszej szkole zwykłym dniem nauki. Po pierwsze wszyscy przybyli ubrani w stroje galowe. Po drugie nie było zajęć przedmiotowych. Zamiast lekcji miała miejsce akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej popularnie zwanego Dniem Nauczyciela.

Uroczystość przygotowali członkowie samorządu szkolnego przy pomocy nauczycieli opiekunów p. M.Czapla i A.Trojan. W oczekiwaniu na otwarcie remontowanej sali gimnastycznej rolę sali widowiskowej pełnił korytarz dolny.

Młodzi aktorzy wystawili scenkę kabaretową o poniedziałkowych nauczycielsko-uczniowskich problemach. Gwiazdami dnia byli: Maks Czapla jako "sterany życiem" nauczyciel oraz duet Sebastian Nakonieczny i Martyna Paluch jako stereotypowa antagonistyczna para uczniów: "kujon-donosiciel" i "mięśniak-agresor". Odegrali swoje role ze swobodą, a widownia przyjęła je z dystansem i z dużym poczuciem humoru.

Duże wrażenie zrobił pokaz mody, który w zasadzie był paradą sobowtórów. Po "wybiegu" przeszli wszyscy pedagogiczni i niepedagogiczni pracownicy szkoły w wersji odmłodzonej. Największy aplauz wzbudzili ci najbardziej podobni. Po okolicznościowych życzeniach dzieci i młodzież udali się do domów, a nauczyciele i rodzice na poczęstunek przygotowany przez radę rodziców.

»DZIEŃ NAUCZYCIELA 2019«

p. Teresa Dziedzic-KabdaniWYJAZD DO ZST W LEŻAJSKU NA VIII Festiwal Techniki

13 października 2019

Czwartego października uczniowie naszej szkoły, z klas od III do VI uczestniczyli
w Festiwalu Techniki, który odbył się w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.
Szczegóły imprezy oraz więcej zdęć w linku poniżej.

VIII Festiwal Techniki w ZST w Leżajsku

»WYJAZD DO ZST W LEŻAJSKU NA VIII Festiwal Techniki«

WARSZTATY KREATYWNOŚCI - TRZECIE SPOTKANIE

13 października 2019

Dnia 2 października b.r. odbyło się kolejne, kreatywne spotkanie. Uczestnicy pracowali w dwóch 7-osobowych zespołach. Tym razem rozwijaliśmy zdolności teatralne. Drużyny miały za zadanie wymyślenie ciekawego przedstawienia, w którym akcja toczy się wspak i ponownie do przodu, do wylosowanych wątków: żaglówka na oceanie i zatłoczony autobus. Pierwsza grupa przeniosła nas w świat wodnych szczękożerów. Z drugą drużyną dotarliśmy na planetę, gdzie serwowano kosmiczne naleśniki. Kolejnym zadaniem do wykonania było wymyślenie nowego zawodu i przedstawienie go bez użycia słów, tylko za pomocą pantomimiki oraz zaprezentowanie atrybutu z dostępnych materiałów - jednej kartki papieru i dwóch wykałaczek do szaszłyków. Drużyny poradziły sobie dobrze z tymi, dość trudnymi wyzwaniami. Otrzymały również kilka wskazówek od trenerek obejmujące obszary, nad którymi warto jeszcze popracować.

Uczestnicy ćwiczyli również pod presją czasu. W ciągu jednej minuty musieli zaprezentować wylosowany przedmiot w taki sposób, aby każdy chciał go kupić. Było dużo śmiechu i zabawy.

W najbliższą środę kolejne warsztaty. Wówczas wybrana zostanie drużyna, która będzie reprezentować szkołę na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu. Przed nami trudne zadanie...

trenerki kreatywności DI Kinga Włoch, Anna Miklas - Nakonieczna

SPRAWOZDANIE Z RAJDU ROWEROWEGO

2 października 2019

W dniu 01-10-2019r. Odbył się II Jesienny Rajd Rowerowy organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej z filią w Rzuchowie reprezentowany przez p. Dorotę Szary kierownika filii oraz współorganizatora Szkołę Podstawową w Piskorowicach z opiekunami p. Teresą Dziedzic- Kabdani, p. Danutą Tarasek i prowadzącym rajd p.Krzysztofem Tarasek. Rajd odbył się przy współpracy Komendy Powiatowej w Leżajsku ktorą reprezentowali dzielnicowy p. Grzegorz Baj, p. Paweł Miś i p. Jan Kucło. Dzielnicowy p. G. Baj i p. P. Miś rozpoczęli pogadanką na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, omówili przepisy drogowe i rozwiali wątpliwości w kwesti poruszania się po drodze i chodniku. Policjanci wyposażyli każdego uczestnika w breloczki i odblaski ufundowane przez KPP w Leżajsku. Pan Krzysztof Tarasek zapoznał uczestników z trasą rajdu oraz udzielił kilku ważnych wskazówek dotyczących prawidłowego korzystania ze sprzętu rowerowego, jego wyposażeniu, konserwacji oraz podał ciekawe informacje na temat korzystania z programów treningowych i aplikacji "Endemondo". O godzinie 14: 30 z placu przy Szkole Podstawowej w Piskorowicach uczestnicy rajdu ruszyli na trasę zabezpieczeni przez funkcjonariuszy i radiowóz KPP. Trasa rajdu podzielona została na cztery etapy. Dwudziestu uczestników rajdu tj. 11 uczniów i 9 osób dorosych po przejechaniu pierwszego etapu 10 kilometrów odpoczywała na placu przy kościele parafialnym w Dąbrowicy. Odpoczynek, uzupełnienie płynów, chwila na pogadankę oraz usunięcie drobnych usterek w sprzęcie rowerowym po czym dalej w trasę na II etap w kierunku Brzyskiej Woli, docelowo do Tarnawca pod pomnik Armii Krajowej i pomordowanych tam żołnierzy podczas II Wojny Światowej – tu krótka lekcja historii. Krótki odpoczynek po pokonaniu 20 kilometrowej trasy i dalej na kolejny III etap zakończonyj w ośrodku wypoczynkowym Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku nad Ożanną, gdzie p. Barbara Kogut wraz z p. Janem Kucło z Rzuchowa czekali już ze słodkim poczęstunkiem, gorącym napojem i pysznym grilem na uczestników rajdu. Wielkie zadowolenie uczestników rajdu po przejechaniu 25 kilometrów miłe przyjęcie na III etapie, odpoczynek, poczęstunek, regeneracja sił. Fundatorami poczęstunku byl GOK w Gieglarowej – filia Rzuchów, rada sołecka Rzuchowa wraz z sołtysem p. Wladysławem Wanatem który z racji pełnienia obowiązków służbowych nie mógł osobiście uczestniczyć w rajdzie. Dzieci , młodzież i starsi uczestnicy rajdu składają podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do organizacji i bezpieczenstwa przebiegu rajdu oraz dostarczyli uczestnikom możliwości aktywnego wypoczynku połączonego ze smacznym grilowaniem. Po odpoczynku udaliśmy się na IV ostatni etap trasy- powrót do Rzuchowa i Piskorowic. Około godziny 18:00 po przejechaniu 33 kilometrów II Rajd Rowerowy dobiegł kńca a uczestnicy udali się do miejsca zamieszkania każdy w swoim kierunku

»RAJD ROWEROWY«

Redagował: p. Krzysztof Tarasek


WARSZTATY KREATYWNOŚCI - DRUGIE SPOTKANIE

1 października 2019

Dnia 27 września b.r. odbyły się kolejne warsztaty kreatywności, w których wzięło udział 15 uczniów z klas VI - VIII. Tym razem przewodnim motywem naszego spotkania był czas. Uczestnicy przenieśli nas w przeszłość lub przyszłość opowiadając ciekawe historie i prezentując swoje wynalazki. Zespoły pracowały również nad skonstruowaniem urządzenia związanego z tematyką warsztatów. Dzięki współpracy zaprezentowane zostały 3 maszyny - przyśnik, dyniowizja i przyszłoczasoinator, które przeniosły nas w bajkowy świat.

Nasza DI-owa maskotka, która pojedzie z drużyną na Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności do Wrocławia otrzymała imię - Tinelka.
Czas płynie...a drużyna jeszcze nie wybrana. Może uda się na następnym spotkaniu. Zapraszamy:)

»WARSZTATY KREATYWNOŚCI - DRUGIE SPOTKANIE«

trenerki kreatywności DI Kinga Włoch Anna Miklas - NakoniecznaWYNIKI UCZNIÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

25 września 2019

Dnia 24.09.2019r odbyły się biegi przełajowe w Brzózie Królewskiej.
Nasza szkoła w kategorii klas V, VI dziewcząt zajęła III miejsce, w kategorii klas VII, VIII dziewcząt oraz chłopców również III miejsce.
W klasyfikacji indywidualnej w swoich kategoriach wiekowych
I miejsce zajął Miłosz Pysz, II miejsce- Aleksandra Kucło i III miejsce- Kamila Kucło

p. Danuta TarasekPiknik sportowy „Piskorza”

23 września 2019

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - to hasło przyświacało organizatorom corocznego pikniku sportowego w naszej szkole. W zgodnej współpracy dostarczył młodzieży rozrywki UKS „Piskorz” i Rada Rodziców. Królowały ulubione gry zespołowe. Młodsi grali w palanta, a starsi w koszykówkę. Kibice nie szczędzili rówieśnikom wsparcia, ale i krytyki w razie potrzeby.
Uczniom dotrzymywała towarzystwa duża grupa rodziców. Pojawili się także licznie nasi absolwenci z ubiegłego roku szk. Pochwalili się swoimi osiągnięciami w nowych szkolach. Pogoda 17 września nie zawiodła. Pomiędzy groźnymi chmurami przeświecało słonko. Niespodziewaną atrakcją pikniku był malutki piesek przybłęda, porzucony przez kogoś na „górkach”. Został dokarmiony i napojony, a po kilku dniach znaleziono mu nowy dom.

»Piknik sportowy –

p. Teresa Dziedzic-Kabdani


WARSZTATY KREATYWNOŚCI

22 września 2019

"Każdy posiada ogromne pokłady kreatywności, które wynikają z faktu bycia człowiekiem. Wyzwanie polega na tym, by je rozwijać"

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do międzynarodowego programu kreatywności Destination Imagination prowadzone będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów, które mają na celu doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia, zarządzania czasem, pracy zespołowej podczas podejmowanych wyzwań, skutecznej komunikacji, kształtowanie motywacji wewnętrzneji zwiększanie poczucia własnej wartości raz przełamywanie barier.

Dnia 20 września b.r. odbyły się pierwsze warsztaty kreatywności, w których uczestniczyło
24 uczniów z klas VI - VIII. Przewodnim motywem naszego spotkania były motyle. Uczestnicy wykazali się pomysłowością i zaprezentowali ciekawe kreacje, dekoracje oraz modele nawiązujące do tematu. Następnie pracowali w 6-osobowych grupach nad tzw. wyzwaniami na już - zadaniami do wykonania pod presją czasu przy użyciu minimalnej ilości materiałów. Było dużo śmiechu i zabawy oraz pozytywnej energii. Naładowaliśmy baterie na kolejny tydzień nauki:)
Dziękujemy i zapraszamy w piątek!

trenerki kreatywności DI Kinga Włoch, Anna Miklas - NakoniecznaUROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

wrzesień 2019

"Szkoła to mój drugi dom" – tak mogą powiedzieć zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Tak jedni, jak i drudzy spędzają tu kawał życia. Tu rozlegają się głośne brawa i śmiechy, ale też leje się pot i czasami łzy. "NASZ DRUGI DOM" było hasłem przewodnim nowoczesnego układu pantomimicznego, którym przywitała przybyłych klasa VI z wychowawczynią p. Marią Czapla. Nowy rok z nową energią zapoczątkował Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, wręczając nominację na Dyrektora panu Dariuszowi Misiowi. Pan Dyrektor uroczyście pasował na uczniów 10-osobową grupę pierwszoklasistów, po czym przeciął wstęgę... i wkroczyliśmy w nowy 2019/2020 rok szkolny.

Niech ten rok przyniesie wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły wiele radości z pomyślnej współpracy!

»ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20 –

p. Teresa Dziedzic-Kabdani

© Wszystkie prawa zastrzeżone